Muita bloginostoja

Future Leaders -stpendiaattina

Kokemuksia suomalaisten lukiolaisten kesävaihdosta Yhdysvalloissa ja amerikkalaisten lukiolaisten Suomessa.

Maailmalle.net: Future Leaders -stipendiaattina 2016

Blogin arkisto

Valoa Asmarassa

21.02.2018

Kommentit ovat tervetulleita!

Blogia voi kommentoida. Kommentit eivät näy heti, sillä ne tarkistetaan ennen julkaisemista; tarkistaminen tapahtuu arkisin virka-aikana. Kommentit julkaistaan muokkaamattomina. Kommentoinnin tulee noudattaa hyvän nettikäyttäytymisen pelisääntöjä.

Blogi

seuraa, tulkitsee ja kommentoi tapahtumia ja ilmiöitä kansainvälistymisessä eri sektoreilla.

Päiväkotilapset katsovat esitystä

Vuosi 2018 on omistettu kulttuuriperinnölle – mikä on sinun perintöäsi?

Meillä jokaisella on omat taustamme ja mieltymyksemme, jotka määrittävät millaisia asioita miellämme kulttuuriperinnöksemme. Vaistonvarainen vastaus kysymykseen ”Mikä on sinun perintöäsi?” voi usein olla se oikea. Monella kysymys johtaa ajatukset ensimmäisenä lapsuuteen, sillä sana ”perintö” viittaa johonkin perittyyn, aiemmilta sukupolvilta saatuun. Kulttuuriperintö ei kuitenkaan ole pelkkä menneisyyden muistuma. Se syntyy aina tässä päivässä tapahtuvan määrittelyn myötä ja vaikuttaa siihen, millaista tulevaisuutta rakennamme.

Vietämme parhaillaan koko Euroopan yhteistä kulttuuriperinnön teemavuotta. Se kannustaa kaikkia eurooppalaisia tuomaan esiin kulttuuriperintöään ja herättämään keskustelua siitä. Kulttuuriperintövuoden tarkoituksena on juhlistaa Euroopan rikasta ja monimuotoista kulttuuriperintöä sekä edistää kulttuurienvälistä vuoropuhelua. Vuosi tekee näkyväksi Euroopan kulttuuriperinnön moninaisuuden, mutta samalla se osoittaa, että meillä eurooppalaisilla on paljon yhteistä historiaa ja jaettuja arvoja.

Kulttuuriperintöä on kaikkialla ympärillämme. Se voi olla sekä aineellista että aineetonta: museoiden kokoelmien, rakennetun ympäristön, taiteen ja arjen esineiden rinnalla myös esimerkiksi tapoja, traditioita, tietotaitoja ja digitaalisen kulttuurin muotoja.

Kulttuuriperintöä ei voi siirtää toiselle ihmiselle pakottamalla, vaan jokaisella tulisi olla mahdollisuus osallistua oman perintönsä määrittelyyn omista lähtökohdistaan käsin. Kulttuuriperinnölle ominaista on, että annamme sille sellaisia arvoja, joiden johdosta haluamme pitää perinnöstämme kiinni. Kotoa ja kouluista mukaan tarttuvat kokemukset ovat tärkeitä vielä myöhemminkin, kun ihminen miettii itselleen merkityksellisiä asioita. Koulut, harrastusryhmät ja vastaavat voivatkin helposti auttaa nuoret oman kulttuuriperinnön pohtimisen alkuun.

Kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi koskettaa meitä kaikkia: jokainen voi osallistua vuoteen ilmoittamalla oman hankkeena toteutuvan panoksensa mukaan verkkolomakkeella osoitteessa www.kulttuuriperintovuosi2018.fi. Yksi vuoden keskeisistä kohderyhmistä ovat lapset ja nuoret. Mikäli haluamme rakentaa kulttuurisesti kestävää tulevaisuutta, täytyy sen rakentajien olla tietoisia roolistaan yhteiskuntansa ajallisessa jatkumossa. Kulttuuriperintö voi parhaimmillaan edistää sosiaalista kanssakäymistä ja talouskasvua sekä tukea identiteettien muotoutumista. Tällaiset positiiviset vaikutukset saavutetaan kuitenkin ainoastaan tiedostamisen, keskustelun ja arvovalintojen avulla.

Tämä asettaa kasvattajat erityiseen asemaan. Kulttuuriperintövuosi onkin hyvä hetki tarjota sekä itselle että erityisesti nuorille kimmokkeita omien juurien ja kiinnostuksenkohteiden pohtimiseen. Tärkeintä olisi löytää jotakin, joka innostaa ja sitouttaa lapset sekä nuoret kokemaan ja harrastamaan. Kulttuuriperintöön liittyviä keskusteluja kannattaa viljellä tänä vuonna mahdollisimman monessa tilanteessa. Helppo tapa lähteä liikkeelle on kysyä sekä itseltä että kanssaihmisiltä: Mikä on sinun perintöäsi?

Aura Kivilaakso

Aura Kivilaakso

Kirjoittaja on kulttuuriperinnön tutkija (FT) ja Kulttuuriperinnön eurooppalaisesta teemavuodesta vastaava erikoissuunnittelija Museovirastossa. Hän arvostaa kulttuurista moninaisuutta ja tasa-arvoa ja toivoo kulttuuriperintövuoden vahvistavan yhteiseen Eurooppaan kuulumisen tunnetta.

Kommentit (1)

Lisää kommentti

Nimi:   
Kommentti:   
Varmistus: Paljonko on nolla miinus nolla?

Vastaus:  

Tällä kysymyksellä pyritään estämään lomakkeen automatisoitu käyttö.
Kommentti ilmestyy sivulle vasta hyväksynnän jälkeen.