Erasmus+ -hanketietokanta

Erasmus+ Project Results Platform

Erasmus+_korkeakoulutukselle.jpg

Kuva: Satu Haavisto.

Erasmus+ korkeakoulutukselle

Erasmus+ korkeakoulutukselle on Euroopan unionin vaihto- ja yhteistyöohjelma korkeakouluille vuosille 2014–2020. Sen avulla edistetään korkeakoulutuksen kansainvälistymistä ja laatua. Osallistujat pääsevät ohjelman kautta oppimaan tai opettamaan omaa alaansa ulkomaille, kehittämään kielitaitoaan, hankkimaan muita kansainvälisiä taitoja mm. tutustumalla toisen maan kulttuuriin ja luomaan verkostoja. Näistä on hyötyä sekä työelämässä että kansainvälistyvässä yhteiskunnassa.

Erasmus+ korkeakoulutukselle jatkaa Erasmus-ohjelman keskeisiä toimintoja. Erasmus-ohjelma on ollut keskeinen korkeakoulutuksen kansainvälistäjä: sen kautta on Suomesta muualle Eurooppaan lähtenyt opiskelijavaihtoon yli 60 000 ja harjoittelijavaihtoon yli 6 000 opiskelijaa ja Suomeen saapunut vaihtoon 83 000 korkeakouluopiskelijaa.

Kansainvälistä korkeakouluyhteistyötä toteutetaan myös ohjelman opettaja- ja henkilökuntavaihdoissa sekä erilaisissa hankkeissa. Pari tuhatta suomalaiskorkeakoulujen opettajaa ja muuhun henkilöstöön kuuluvaa liikkuu ohjelman kautta vuosittain. Hankkeiden avulla edistetään muun muassa korkeakoulutuksen työelämärelevanssia ja innovaatioita.

Lue myös uuden ohjelmakauden (2021-2027) valmistelusta

Kansainvälisyyttä kaikille

Esteettömyystuki on tarkoitettu mahdollistamaan osallistumisen Erasmus+ -ohjelmaan silloin kun esimerkiksi vamma, sairaus, oppimisvaikeus tai muu erityistarve aiheuttaa vaihtojaksolle ylimääräisiä kustannuksia, joihin ei ole mahdollista saada muualta tukea. Esteettömyystukea voi saada niin opiskelija kuin korkeakoulun henkilökuntaan kuuluva.

Myös perheelliset opiskelijat voivat saada tietyin ehdoin korkeamman apurahan lähtiessään opiskelijavaihtoon.