Erasmus + 30 vuotta

Erasmus+ -hanketietokanta

Erasmus+ Project Results Platform

Facebook

Erasmus+_nuorisotoimialalle_Youth-in-Action.jpg

Kuva: Youth in Action -nuorisovaihto Take a Pic / Ihminen ja kamera -ryhmä, 8/2013

Erasmus+ nuorisoalalle – Youth in Action

EU:n Erasmus+ -ohjelman Youth in Action -osio on suunnattu erityisesti nuorille ja nuorisotyöntekijöille.

Youth in Action kehittää nuorisoalan yhteistyötä ja nuorisotyön laatua sekä tukee nuorisopolitiikan uudistamista. Lisäksi se edistää nuorten ja nuorisotyöntekijöiden liikkuvuutta.

Youth in Action on osallistuvalle nuorelle matka eurooppalaisuuteen – ja omaan itseen

Nuorisohankkeeseen osallistuminen kasvattaa elinikäisen oppimisen avaintaitoja. Erityisesti karttuvat sosiaaliset taidot ja monikulttuurinen osaaminen. Ylipäätän osallistuminen voi olla nuorelle koko elämän mullistava kokemus.

Tämä ja paljon muutakin on saatu selville kansainvälisissä Research-based analysis on Youth in Action -verkoston kyselytutkimuksissa, joissa on selvitetty Youth in Action -ohjelmaan osallistumisen vaikutuksia nuoriin ja organisaatioihin.

Lue lisää selvitysten tuloksista

Faktaa Express 3/2012: Osallistumisella on väliä! Tuloksia Youth in Action -ohjelman tutkimuslähtöisestä seurannasta.

Faktaa Express 3A/2014: Kaikkea ei opita koulussa! Mitä ja miten Youth in Action -hankkeissa opitaan.

Tutustu nuorten kokemuksiin!

Kokemuksia-sivulla voit nähdä syvemmälle Youth in Action -hankkeisiin ja niihin tärkeisiin oivalluksiin, joita nuoret saavat osallistuessaan nuorisohankkeeseen.

Kokemuksia