EU-ohjelmien tuki maahanmuuttajien integroimiseksi koulutukseen, työelämään ja yhteiskuntaan

Euroopan komission rahoittamat Erasmus+ -ohjelma, Kansalaisten Eurooppa -ohjelma ja Luova Eurooppa -ohjelma tarjoavat monia mahdollisuuksia maahanmuuttajien ja pakolaisten integroimiselle koulutukseen, yhteiskuntaan ja työelämään. Komissio painottaa tätä teemaa myös järjestämällä erillishakuja integroimisen tueksi.

Erasmus+ ohjelmassa on hakukierroksella 2016 nostettu esiin sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja maahanmuuttajien ja pakolaisten integrointi.

"Eurooppa tarvitsee yhteiskuntia, jotka ovat yhtenäisempiä ja osallistavampia ja jotka mahdollistavat kansalaisten aktiivisen demokraattisen osallistumisen. Koulutuksella ja nuorisotyöllä on tärkeä rooli väkivaltaisen radikalisoitumisen ehkäisemisessä silloin kun ne edistävät yhteiskunnallista integroitumista, kulttuurienvälistä ymmärrystä ja yhteiskunnallisen yhteenkuuluvuuden tunnetta. Erasmus+ -ohjelman avulla voidaan reagoida edistää muita heikommassa asemassa olevien - erityisesti uusien maahanmuuttajien - integroitumista." (Erasmus+ ohjelmaopas 2016, 8.)

CIMO levittää EU-ohjelmissa kehitettyjä kotoutumista ja monimuotoisuuden kohtaamista käsitteleviä hyviä käytäntöjä eri koulutusasteilla, työelämässä ja nuorisotyön piirissä. Esittelemme hankkeiden tuloksia muun muassa artikkeleiden ja videoiden avulla. Hanketietokannoista löytyy lisätietoja käynnissä olevista hankkeista.

Videoita