Muualla Opetushallituksen palveluissa

Maailmalle.net

www.maailmalle.net

www.studyinfinland.fi

henkilökunta480x262px.png
Kuva: Satu Haavisto

Palvelut

Palvelut ja ohjelmat toimialoittain -sivuilla kerromme tarjoamistamme palveluista ja ohjelmista yleissivistävän, ammatillisen ja korkeakoulutuksen sekä aikuiskoulutuksen, nuorison ja kulttuurin toimijoille.

Työnantajille-sivut tarjoavat muun muassa tietoa kansainvälistymisen hyödyistä, ohjeita kansainvälisen harjoittelijan palkkaamiseen sekä työntantajien videohaastatteluja.

Tilastoja kansainvälistymisestä -sivuilta löytyy infografiikkaa, taulukoita ja kuvioita mm. kansainvälisestä liikkuvuudesta eri koulutussektoreilla.

Lisäksi esittelemme tutkimus- ja selvitystoimintamme ajankohtaisia selvityshankkeita, kansainvälistymisen neuvontapalvelut, julkaisuja kansainvälisyydestä sekä eurooppalaiset tiedonvaihtoverkostot Eurodeskin ja Euroguidancen.

Logot ja bannerit -sivulta voit ladata mm. EU-ohjelmien painokelpoisia logoja .