Kolme näkökulmaa henkilöstön kansainvälisyyteen

Mukana myös tilastoja kansainvälisestä liikkuvuudesta: Faktaa 1A/2018: Laatua ja kilpailukykyä. Ammatillisessa koulutuksessa työskentelevien toiminta ja sen vaikutukset oppilaitoksessa

Tilastoja kansainvälistymisestä

Näille sivuille on koottu keskeiset suomalaiset tilastot opiskelijoiden ja oppilaitosten henkilöstön kansainvälisestä liikkuvuudesta. Tilastot koskevat sekä Suomesta lähteneitä että Suomeen tulleita henkilöitä.

Keräämme ulkomaanjaksoja koskevat tilastot peruskouluista ja lukioista, ammatillisista oppilaitoksista sekä aikuiskoulutusorganisaatioista. Korkeakoulujen liikkuvuustiedot ovat peräisin Vipunen-tilastopalvelusta. Tutkinto-opiskelijoita koskevat tiedot perustuvat Kelan ja Tilastokeskuksen tuottamiin tilastoihin.

Nostoja tuoreimmista tilastoista

Infografiikkaa opiskelijoiden kansainvälisestä liikkuvuudesta

Numeroita

  • Suomalaisia tutkinto-opiskelijoita ulkomaisissa korkeakouluissa 2016: 7974
  • Ulkomaalaisia tutkinto-opiskelijoita suomalaisissa korkeakouluissa 2015: 21 061

Uusimmat tilastojulkaisut

Raportit sisältävät kattavat tilastot liikkuvuudesta, mm. oppilaitos-, koulutusala- ja maakohtaista tietoa.

Faktaa Express -julkaisut kiteyttävät keskeiset näkökulmat nopeasti luettavaksi tietopaketiksi:

Ota yhteyttä

Vastaava asiantuntija Irma Garam

  • Korkeakoulutuksen kansainvälistyminen
  • puh. 0295 338 549, irma.garam(at)oph.fi

Vastaava asiantuntija Siru Korkala

  • Ammatillisen, yleissivistävän ja aikuiskoulutuksen sekä nuorisotoiminnan kansainvälistyminen
  • puh. 0295 338 610, siru.korkala(at)oph.fi