sininen_kolmio_piilotettu_osaaminen_547x262.jpg

Piilotettu osaaminen

Löydä piilotettu kansainvälinen osaamisesi!

Tuotimme yhdessä Demos Helsingin kanssa vuonna 2013 selvityksen, jossa tutkittiin työnantajien ja opiskelijoiden näkemyksiä kansainvälisen osaamisen merkityksestä työelämässä. Selvityksen tuloksena ilmestyi Piilotettu osaaminen –raportti ja sen pohjalta kehitettiin vuonna 2014 Löydä kansainvälinen osaamisesi –työvälineet.

Raportista selviää, että vaikka monet työnantajat eivät edelleenkään pidä kansainvälistä kokemusta merkittävänä rekrytointikriteerinä, he arvostavat valmiuksia, joita katsovat kansainvälisen kokemuksen tuottavan.

Perinteisesti kansainväliseen osaamiseen on liitetty sellaisia valmiuksia kuin kielitaito, suvaitsevaisuus ja kulttuurien välinen kompetenssi, mutta nyt voidaan puhua laajennetusta kansainvälisestä osaamisesta. Siihen kuuluvat edellä mainittujen lisäksi sitkeys, tuottavuus ja uteliaisuus.

Raportti toteaa, että työelämä kaipaa uudenlaisia kansainvälisiä osaajia ratkaisemaan ongelmia, joita syntyy globaalien megatrendien muuttaessa yritysten toimintakenttää. Tulevaisuuden menestyksen kannalta on tärkeää, että sekä työelämä että opiskelijat itse oppivat tunnistamaan ja tuomaan esille piilossa olevan osaamispotentiaalinsa.

Löydä kansainvälinen osaamisesi -työvälineet

Nuorille:

Ohjaajille, neuvojille, opettajille eri koulutusasteilla, nuorten parissa toimiville:

Diasarjaa voi hyödyntää opetus- ja ohjaustilanteissa eri koulutusasteilla. Diasarja rakentuu erilaisten pohdinta- ja ryhmätehtävien varaan ja siitä voi valita käsiteltäviä sisältöalueita tarpeen ja kohderyhmän mukaan: globaali työelämä, mitä on kansainvälisyys, tai oma kansainvälinen osaaminen. Diasarjan ovat ideoineet ja toteuttaneet opinto-ohjaaja Satu Syyrakki ja työnohjaaja Miika Kekki.

Kansainvälisen osaajan työkalupakit työnhakuun:

Nuorille ja opiskelijoille suunnatun materiaalin ovat ideoineet ja toteuttaneet CIMOssa vuonna 2013 korkeakouluharjoittelunsa suorittaneet Anna Martela, Pinja Parkkonen ja Tuire Vataja.

Hidden competences - Do we recognise the full impact of learning mobility on our societies and working life? -seminaari 11.6.2014

Kesäkuussa 2014 järjestettiin seminaari Hidden competences - Do we recognise the full impact of learning mobility on our societies and working life? Tilaisuus oli samalla Erasmus+ -ohjelman virallinen lanseeraustilaisuus Suomessa. Seminaari pohjautui Piilotetu osaaminen -selvitykseen.

Lisätietoja selvityshankkeesta

Sari Turunen-Zwinger, puh. 029 533 8617, sari.turunen-zwinger[at]oph.fi